Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem části nebytového prostoru

Lokalita: Vladislavova 10, č. p. 44
Plocha: cca 16,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 78/8-9/2020/Z
Datum zveřejnění: 27.08.2020 - 25.09.2020
Vyřizuje: Martínková Helena, technik: Motešická Lýdia
Informuje: Odbor technické a majetkové správy
Telefon: 221 097 374, 221 097 365
Email: helena.martinkova@praha1.cz, lydia.motesicka@praha1.cz

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem části nebytového prostoru


část nebytové jednotky číslo 44/104 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 16,2 m2, poslední užívání: uskladnění kočárků a kol

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0891 ze dne 11.08.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.09.2020 do 14:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Vladislavova 10.pdf

 usnesení.pdf

 Vladislavova 44_10 - NP 104 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz