Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

výběrové řízení na pronájem tzv. "rybářského domečku", U Sovových mlýnů 1, MS, Praha 1

Lokalita: Praha 1, U Sovových mlýnů 1, čp. 134
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 26/2019/OSN/DU
Datum zveřejnění: 21.10.2019 až 13. 1. 2020
Vyřizuje: odd. správy nemovitostí OTMS
Informuje: Mgr. Kateřina Dubská
Telefon: 221 097 275, 221 097 238 (sekr.)
Email: katerina.dubska@praha1.cz

Popis:
Z Á M Ě R
pronajmout ve výběrovém řízení pozemek č. parc. 788, jehož součástí je budova domu čp. 134, U Sovových mlýnů 1, v k. ú. Malá Strana, obec Praha - tzv. "Michnovský letohrádek, rybářský domeček"

AKTUALITA:
(zveřejněno dne 27. 2. 2020)

Rozhodnutím Rady MČ Praha 1 č. UR20_0162 bylo rozhodnuto nevybrat z došlých nabídek žádného výherce a výběrové řízení zrušit.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 UR20_0162.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz