Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

výběrové řízení na pronájem tzv. "rybářského domečku", U Sovových mlýnů 1, MS, Praha 1

Lokalita: Praha 1, U Sovových mlýnů 1, čp. 134
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 26/2019/OSN/DU
Datum zveřejnění: 21.10.2019 až 13. 1. 2020
Vyřizuje: odd. správy nemovitostí OTMS
Informuje: Mgr. Kateřina Dubská
Telefon: 221 097 275, 221 097 238 (sekr.)
Email: katerina.dubska@praha1.cz

Popis:
Z Á M Ě R
pronajmout ve výběrovém řízení pozemek č. parc. 788, jehož součástí je budova domu čp. 134, U Sovových mlýnů 1, v k. ú. Malá Strana, obec Praha - tzv. "Michnovský letohrádek, rybářský domeček"

AKTUALITA:
(zveřejněno dne 13. ledna 2020)
Otevírání obálek proběhne v souladu s čl. 5) Podmínek výběrového řízení, dle schváleného harmonogramu dne 17. 1. 2020 od 8:30 hodin v jednací místnosti v přízemí ÚMČ Praha 1.
Otevírání obálek se mohou po podpisu prezenční listiny účastnit zájemci (fyzické osoby nebo statutární zástupci právnických osob), kteří podali do výběrového řízení svou nabídku, nebo jejich zmocněnci (pokud budou vybavení plnou mocí podle dále uvedeného upozornění).

UPOZORNĚNÍ:
Zájemce je povinen ve výběrovém řízení jednat vždy osobně (v případě právnické osoby prostřednictvím statutárního orgánu); pro jednotlivé jednání v rámci výběrového řízení může zájemce udělit třetí osobě plnou moc, jejíž originál či ověřenou kopii musí předložit organizátorovi výběrového řízení, kterým je Oddělení správy nemovitostí ÚMČP1. Organizátor výběrového řízení si ke každému dílčímu jednání zakládá originál či ověřenou kopii plné moci do své spisové dokumentace. Podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny.

UPOZORNĚNÍ II. (zveř. 26. 11. 2019)
MČ P1 zveřejňuje nový dokument, kterým doplňuje informace o částečné rekonstrukci přízemí a prvního patra z r. 1995. Podrobněji viz soubor "134, U Sovových mlýnů - částečná reko 1995.pdf" doplněný souborem "vyjádření OPP MHMP"


Podrobnosti:
podle Podmínek uveřejněných na http://www.praha1.cz/cps/uredni-deska.html, jakož i na http://reality.praha1.cz s tím, že soutěžní dokumentace je k vyzvednutí v kanceláři č. 616 na Úřadu Městské části Praha 1.

Související dokumenty:
 harmonogram VŘ.pdf

 podminky + přílohy ke zveřejnění.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz