Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

výběrové řízení na pronájem tzv. "rybářského domečku", U Sovových mlýnů 1, MS, Praha 1

Lokalita: Praha 1, U Sovových mlýnů 1, čp. 134
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 26/2019/OSN/DU
Datum zveřejnění: 21.10.2019 až 13. 1. 2020
Vyřizuje: odd. správy nemovitostí OTMS
Informuje: Mgr. Kateřina Dubská
Telefon: 221 097 275, 221 097 238 (sekr.)
Email: katerina.dubska@praha1.cz

Popis:
Z Á M Ě R
pronajmout ve výběrovém řízení pozemek č. parc. 788, jehož součástí je budova domu čp. 134, U Sovových mlýnů 1, v k. ú. Malá Strana, obec Praha - tzv. "Michnovský letohrádek, rybářský domeček"

UPOZORNĚNÍ:
Zájemce je povinen ve výběrovém řízení jednat vždy osobně (v případě právnické osoby prostřednictvím statutárního orgánu); pro jednotlivé jednání v rámci výběrového řízení může zájemce udělit třetí osobě plnou moc, jejíž originál či ověřenou kopii musí předložit organizátorovi výběrového řízení, kterým je Oddělení správy nemovitostí ÚMČP1. Organizátor výběrového řízení si ke každému dílčímu jednání zakládá originál či ověřenou kopii plné moci do své spisové dokumentace. Podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny.

UPOZORNĚNÍ II. (zveř. 26. 11. 2019)
MČ P1 zveřejňuje nový dokument, kterým doplňuje informace o částečné rekonstrukci přízemí a prvního patra z r. 1995. Podrobněji viz soubor "134, U Sovových mlýnů - částečná reko 1995.pdf" doplněný souborem "vyjádření OPP MHMP"


Podrobnosti:
podle Podmínek uveřejněných na http://www.praha1.cz/cps/uredni-deska.html, jakož i na http://reality.praha1.cz s tím, že soutěžní dokumentace je k vyzvednutí v kanceláři č. 616 na Úřadu Městské části Praha 1.

Související dokumenty:
 záměr č. 26.2019.pdf

 harmonogram VŘ.pdf

 Kolaudační rozhodnutí ze dne 2. 11. 99.pdf

 Rozhodnutí nařízení nezbytných úprav.pdf

 podminky + přílohy ke zveřejnění.pdf

 situace v lokalitě.pdf

 výpis z LV.pdf

 navrh smlouvy.pdf

 vyjadreni znalce 9 6 2017 str 1 az 12.pdf

 vyjadreni znalce 9 6 2017 str 13 az 20.pdf

 vyjadreni znalce 9 6 2017 str 21 az 31.pdf

 UR19_0946.pdf

info o částečné reko z. r. 1995  134, U Sovových mlýnů - částečná reko 1995.pdf

vyjádření OPP MHMP 700 2018.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz