Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: V Kolkovně 7, č. p. 908
Plocha: cca 168,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 104/11/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.11.2021 - 30.11.2021
Vyřizuje: Netymachová Miloslava, technik: Kulíková Barbora
Informuje: Odbor technické a majetkové správy
Telefon: 221 097 535, 221 097 783
Email: miloslava.netymachova@praha1.cz, barbora.kulikova@praha1.cz

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 908/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 153,7 m2 a nebytová jednotka číslo 908/102 v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 15 m2, kolaudovaný stav: stravovací zařízení – restaurace, minimální nájemné ve výši 120.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 360.000 Kč, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let opce

(usnesení číslo UR21_1208 ze dne 12.10.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8109082102 specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 02.12.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 V Kolkovně 7.pdf

 usnesení.pdf

 Specifikace NP č.101,102 v Kolkovně 908_7.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz