Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Veleslavínova 4, č. p. 96
Plocha: cca 32,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 110/11-12/2021/Z
Datum zveřejnění: 10.11.2021 - 09.12.2021
Vyřizuje: Křečková Jana, technik: Kulíková Barbora
Informuje: Odbor technické a majetkové správy
Telefon: 221 097 319, 221 097 783
Email: jana.kreckova@praha1.cz, barbora.kulikova@praha1.cz

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 96/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 32,4 m2, kolaudovaný stav: není dochován, poslední využití: garáž, nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 6.000 Kč/měsíc vč. DPH, za podmínky složení kauce ve výši 18.000 Kč

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8100962101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 13.12.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Veleslavínova 4_NJ 101.pdf

 Specifikace NP č.101, Veleslavínova 96_4.pdf

 Veleslavínova 96_4 NP č. 101_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz