Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci

Lokalita: Dlouhá 5, č. p. 923
Plocha: cca 84m2
Pořadové číslo: 
Datum zveřejnění: 20.09.2021 - 20.10.2021
Vyřizuje: Netymachová Miloslava, technik: Dekojová Jiřina
Informuje: Odbor technické a majetkové správy
Telefon: 221 097 535, 221 097 412
Email: miloslava.netymachova@praha1.cz, jirina.dekojova@praha1.cz

Popis:
byt č. 2 ve 2. nadzemním podlaží

Podrobnosti:
informace k "Seznamu bytů do samooprav" = sleva na nájemném je ve výši 100 % po dobu 6 měsíců (kvůli předpokládané hodnotě rekonstrukce cca 583.235 Kč)
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 UR21_0879_priloha_2_Prihlaska_do_VR_Byty_k_rekonstrukci.pdf

 UR21_0954.pdf

 UR21_1049.pdf

 Popis Dlouhá 923_5, byt č. 2.pdf

 C1 - Situační výkres širších vztahů a KN .pdf

 D.1.1 - Architektonicko stavební řešení.pdf

 D.1.1.1 - Technická zpráva - TIT.pdf

 D.1.1.1_TECHNICKA_ZPRAVA - f.pdf

 D.1.1.2 - Stávající stav - Půdorys 2.NP.pdf

 D.1.1.3 - Bourací práce - Půdorys 2.NP.pdf

 D.1.1.4 - Nový stav - Půdorys 2.NP.pdf

 D.1.4.1. - ZTI -desky.pdf

 D.1.4.1.1 - ZTI - TECHNICKA ZPRAVA - f.pdf

 D.1.4.1.1 - ZTI - Technická zpráva - TIT.pdf

 D.1.4.1.2 - ZTI - Půdorys 2.NP.pdf

 00_desky rozpočet.pdf

 položkový rozpočet .pdf

 _desky .pdf

 200810_BD DLOUHÁ STAVEBNÍ ÚPRAVY.pdf

 200813_seznam dlouhá.pdf

 příloha 1_pravidla_VŘ na opravu bytů.pdf

 Informace pro účastníky VŘ na opravu a pronájem bytů.pdf

 BYTY K REKONSTRUKCI - vzorová NS.pdf

 Seznam bytů do samooprav..pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz