Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci

Lokalita: Růžová 16, č. p. 1522
Plocha: cca 26,0m2
Pořadové číslo: 
Datum zveřejnění: 20.09.2021 - 20.10.2021
Vyřizuje: Netymachová Miloslava, technik: Kukla Jiří
Informuje: Odbor technické a majetkové správy
Telefon: 221 097 535, 221 097 557
Email: miloslava.netymachova@praha1.cz, jiri.kukla@praha1.cz

Popis:
byt č. 1 v 1. nadzemním podlaží

Podrobnosti:
informace k "Seznamu bytů do samooprav" = sleva na nájemném je ve výši 100 % po dobu 6 měsíců (kvůli předpokládané hodnotě rekonstrukce cca 579.863 Kč)
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 UR21_0879_priloha_2_Prihlaska_do_VR_Byty_k_rekonstrukci.pdf

 UR21_0954.pdf

 UR21_1049.pdf

 (1) Růžová 1416-17 - půdorys (stávající stav).pdf

 (2) Růžová 1416-17 - půdorys (bourací práce).pdf

 (3) Růžová 1416-17 - půdorys (navrhovaný stav).pdf

 (4) Růžová 1416-17 - půdorys (vzduchotechnika).pdf

 (5) Růžová 1416-17 - půdorys (ZTI).pdf

 (6) Růžová 1416-17 - půdorys (elektroinstalace).pdf

 (7) Růžová 1416-17 - půdorys (topná soustava).pdf

 160-2020 - Stavební úpravy bytové jednotky č.1 (zadání).pdf

 160-2020 - Stavební úpravy bytové jednotky č.1.pdf

 TZ - Růžová 16.pdf

 Závazné stanovisko MHMP Růžová 16 byt č.1.pdf

 příloha 1_pravidla_VŘ na opravu bytů.pdf

 Informace pro účastníky VŘ na opravu a pronájem bytů.pdf

 BYTY K REKONSTRUKCI - vzorová NS.pdf

 Seznam bytů do samooprav..pdf

 Popis byt č.1 Růžová 1522_16.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz