Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci

Lokalita: Šeříková 6, č. p. 564
Plocha: cca 165,9m2
Pořadové číslo: 
Datum zveřejnění: 20.09.2021 - 20.10.2021
Vyřizuje: Vaverková Šárka, technik: Hruška Pavel
Informuje: Odbor technické a majetkové správy
Telefon: 221 097 236, 221 097 488
Email: sarka.vaverkova@praha1.cz, pavel.hruska@praha1.cz

Popis:
byt č. 6 ve 3. nadzemním podlaží

Podrobnosti:
informace k "Seznamu bytů do samooprav" = sleva na nájemném je ve výši 100 % po dobu 12 měsíců (kvůli předpokládané hodnotě rekonstrukce cca 2,500.000 Kč)
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 UR21_0879_priloha_2_Prihlaska_do_VR_Byty_k_rekonstrukci.pdf

 UR21_0954.pdf

 UR21_1049.pdf

 02_DETAILY SOND S1 A S2.pdf

 03_DETAIL SONDY S3.pdf

 4.1.2.1-TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI_Byt Šeříková_Praha.pdf

 4.1.2.2-PŮDORYS KANALIZACE.pdf

 4.1.2.3-PŮDORYS VODOVOD.pdf

 4.1.2.4-PŮDORYS PLYN.pdf

 4.1.2.5-AXONOMETRIE PLYNU.pdf

 A 01 Technická zpráva.pdf

 AB_Zpráva_Šeříková 6.pdf

 Byt Šeříkova6-ZTI_rozpočet.pdf

 D.1.1.b.1_bourání-půdorys.pdf

 D.1.1.b.2_bourání-pohledy.pdf

 D.1.1.b.3_návrh-půdorys.pdf

 D.1.1.b.4_návrh-pohledy.pdf

 E 01 Půdorys bytu.pdf

 E 02 Rozvaděč RB1.pdf

 Serikova 6_Rozpočet_topení.pdf

 Serikova_6_DPS_pud.pdf

 Serikova_6_Praha_TZ_DPS.pdf

 Šeříková DPSRozpočet.pdf

 x x Rozpočtová část.pdf

 Šeříkova 564, byt č. 6.pdf

 příloha 1_pravidla_VŘ na opravu bytů.pdf

 Informace pro účastníky VŘ na opravu a pronájem bytů.pdf

 BYTY K REKONSTRUKCI - vzorová NS.pdf

 Seznam bytů do samooprav..pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz