Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Václavské náměstí 23, č. p. 828
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 53m2
Pořadové číslo: poř. č. 26/4-5/2021/Z
Datum zveřejnění: 19.04.2021 - 18.05.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 53 m2, účel nájmu: kancelář, doba nájmu neurčitá, minimální nájemné 20.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0353 ze dne 6. 4. 2021)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8208282103, specifický symbol IČ


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 19.05.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Václavské náměstí 23_cca 53m2.pdf

 VN 828_23_cca 53m2_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz