Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Opletalova 20, č. p. 928
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 197m2
Pořadové číslo: poř. č. 25/4-5/2021/Z
Datum zveřejnění: 19.04.2021 - 18.05.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží domu (nebytová jednotka původně číslo 105, nyní dle prohlášení vlastníka 102), původní účel nájmu: provozování fast foodu (rychlého občerstvení), kolaudovaný stav: rychlé občerstvení, nájemní smlouva na dobu určitou 5 let s možností opce 5 let, za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8209282101, specifický symbol IČ

nebytový prostor v mezaninu domu (nebytová jednotka původně číslo 106, nyní dle prohlášení vlastníka 103), původní účel nájmu: skladové prostory ke stávající provozovně – fast food, sociální zázemí hostů a personálu, kolaudovaný stav: zázemí WC a šatna zaměstnanců, WC pro hosty, nájemní smlouva na dobu určitou 5 let s možností opce 5 let,
za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8209282102, specifický symbol IČ

nebytové prostory jsou v současné době obsazené původním uživatelem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 19.05.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Opletalova 20.pdf

 Opletalova 928_20_prohlášení vlastníka.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz