Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr pronájmu parkovacích míst v objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/2 v k. ú. Nové Město

Lokalita: Štěpánská čp. 630, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 211171/2021/SI/013
Datum zveřejnění: od 13.04.2021 do 27.05.2021

Popis:
Záměr pronájmu parkovacích míst v objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/2 v k. ú. Nové Město, Praha 1 na adrese Štěpánská čp. 630 pro fyzické i právnické osoby v rámci tzv. „volné soutěže„ takto:

• Nájemné za parkovací stání se stanoví ve výši min. 2.000 Kč/měs. + DPH
• Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
• Po ukončení zkušebního provozu bude nájemné stanoveno jako nájemné v čase a místě obvyklé včetně valorizace (+ DPH)
a to v souladu s bodem 3 záměru č. 559901/2020/Si/042 do naplnění volných kapacit parkovacího domu.
Do tohoto záměru je možné se průběžně hlásit prostřednictvím e-mailové adresy posta@praha1.cz, k rukám pí. Ivany Silovské. Záměr bude od 3.5.2021 průběžně vyhodnocován a prostřednictvím RMČ Praha 1 rozhodováno o uzavření jednotlivých nájemních smluv.Podrobnosti:

Související dokumenty:
Záměr Záměr - Štěpánská.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz