Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na společný nájem nebytového prostoru

Lokalita: U Obecního dvora 7, č. p. 799 (Kozí 10)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 34,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 24/4-5/2021/Z
Datum zveřejnění: 12.04.2021 - 11.05.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na společný nájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 799/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 34,6 m2, nájemce: ak. mal. Krejča, účel nájmu: ateliér, s MgA. Kryštofem Krejčou, minimální nájemné 150 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou a za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0319 ze dne 30. 3. 2021)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8107992101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 12.05.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 U Obecního dvora 7, Kozí 10.pdf

 usnesení.pdf

 Kozi 10_799_atelier 101_planek.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz