Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy

Lokalita: Melantrichova 20, č. p. 477
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: poř. č. 23/4-5/2021/Z
Datum zveřejnění: 12.04.2021 - 11.05.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na postoupení nájemní smlouvy

nebytová jednotka číslo 477/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, současný nájemce (postupitel): K.V.P.Gastro, a.s., IČ: 26425726, pro: U Orloje 13. s.r.o., IČ: 09727213 (postupník), účel nájmu: hostinská činnost (bar), minimální nájemné ve výši 20.662 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou, za podmínky vyrovnání veškerých pohledávek a závazků

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0318 ze dne 30. 3. 2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 12.05.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Melantrichova 20.pdf

 usnesení.pdf

 Melantrichova 477_20_NJ104_informace+plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz