Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu nájemní smlouvy č. 2014/1855

Lokalita: Haštalská 1, č. p. 795
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: poř. č. 22/3-4/2021/Z
Datum zveřejnění: 29.03.2021 - 27.04.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

na změnu nájemní smlouvy č. 2014/1855 o nájmu nebytové jednotky č. 795/104 a části jednotky č. 795/101 v domě, spočívající ve zvýšení nájemného na 150 Kč/m2/měsíc, prodloužení doby nájmu do 30.09.2029 a rozšíření účelu nájmu o pořádání dechových holotropních cvičení s prvky jógy

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím uživatelem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0306 ze dne 23. 3. 2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 29.04.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Haštalská 1.pdf

 usnesení.pdf

 Haštalská 795_1_NJ 104 a část 101_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz