Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: U Lužického semináře 42 č.p. 111
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 729,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 28/4-5/2021/Z
Datum zveřejnění: 19.04.2021 - 18.05.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 111/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 252,70 m2, kolaudovaný stav: kavárna
a nebytová jednotka číslo 111/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 477,10 m2, kolaudovaný stav: restaurace s kuchyní a zázemím, za podmínky složení kauce ve výši 20.000 Kč

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0359 ze dne 6. 4. 2021)

Poznámka: preferujeme nabídky na pronájem na obě nebytové jednotky současně

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8301112101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 19.05.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 U Lužického semináře 42.pdf

 ULS 111_42_prohlášení vlastníka.pdf

 ULS 111_42_plánek PV.pdf

 ULS 111_42_plánek PV_půda_klimatizace.pdf

 Odkaz na 3D prohlídky.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz