Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru

Lokalita: Jindřišská 8, č. p. 1759
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 131,3m2
Pořadové číslo: poř. č. 30/4-5/2021/Z
Datum zveřejnění: 26.04.2021 - 25.05.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem prostoru

jednotka číslo 1759/3 ve 2. nadzemním podlaží domu o výměře cca 131,3 m2, pro: Metrostav a.s., IČ: 00014915, účel nájmu: administrativní účel (vytvoření zázemí projektového týmu stavby hotelu Evropa, který sousedí s tímto domem),
nájemné ve výši 30.000 Kč/měsíčně, nájem na dobu určitou 2 roky

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0375 ze dne 12. 4. 2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 26.05.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Jindřišská 8_č. 3.pdf

 Jindřišská 1759-8 byt č.3.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz