Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného

Lokalita: Na Struze 6, č. p. 230
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 73,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 105/11-12/2020/Z
Datum zveřejnění: 03.11.2020 - 02.12.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 230/103 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra 73,6 m2, nájemce: Mikrospot s.r.o., IČ: 24181404, stávající účel nájmu: občerstvení s galerií, stávající nájemné ve výši 260.340 Kč/rok

nebytová jednotka je v současné době obsazená (nájemní smlouva na dobu neurčitou), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1245 ze dne 20.10.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 4.12.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Na Struze 6.pdf

 usnesení.pdf

 Na Struze 230_6 - NP 103 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz