Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Mikulášská 8, č. p. 22
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 35,20m2
Pořadové číslo: poř. č. 102/11-12/2020/Z
Datum zveřejnění: 03.11.2020 - 02.12.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 22/102 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra cca 35,20 m2, kolaudovaný stav: prodejna koženého zboží

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1241 ze dne 20.10.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 4.12.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Mikulášská 8.pdf

 usnesení.pdf

 Mikulášská 22_8_technický popis.pdf

 Mikulášská 22_8_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz