Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy

Lokalita: Melantrichova 6, č. p. 1062
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 159,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 101/11-12/2020/Z
Datum zveřejnění: 03.11.2020 - 02.12.2020

Popis:
část nebytové jednotky číslo 1062/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 159,1 m2, současný nájemce (postupitel): Prague Retail Holding a.s., IČ: 47672951, pro: Flow East a.s., IČ: 49240242 (postupník), účel nájmu: poskytování maloobchodního prodeje zboží vysoké kvality pro turisty navštěvující Prahu, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2023

nebytová jednotka je v současné době obsazená (nájemní smlouva do 31.12.2023), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1240 ze dne 20.10.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 4.12.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Melantrichova 6.pdf

 usnesení.pdf

 Melantrichova 1062_6_technický popis.pdf

 Melantrichova 1062_6_plánek z PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz