Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy

Lokalita: V Kolkovně 7, č. p. 908
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 168,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 106/11-12/2020/Z
Datum zveřejnění: 23.11.2019 - 22.12.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 908/101 a 908/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, celková výměra 168,7 m2,
stávající nájemce: KORABEL družstvo, IČ: 25798537
účel nájmu: stravovací zařízení - restaurace

nebytová jednotka je v současné době obsazená (stávající nájemní smlouva na dobu neurčitou), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1284 ze dne 03.11.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 28.12.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 V Kolkovně 7.pdf

 plánek V Kolkovně 908_7 NP 101102.pdf

 V Kolkovně 908_7_foto.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz