Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na úpravu nájemného v nájemních smlouvách uzavřených mezi městskou částí Praha 1 a nájemci

Lokalita: AKTUÁLNĚ, pro nájemce, kteří provozují občanskou vybavenost, kulturní zařízení nebo zajišťují jakoukoliv formou veřejné stravování
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 
Datum zveřejnění: 10.11.2020 - 24.11.2020

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

na úpravu nájemného v nájemních smlouvách uzavřených mezi městskou částí Praha 1 a nájemci, kteří provozují

• občanskou vybavenost dle usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR20_1201 ze dne 13. 10. 2020,
• kulturní zařízení nebo
• zajišťují jakoukoliv formu veřejného stravování,

a to za podmínek uvedených v pravidlech připojených k tomuto záměru.

(usnesení číslo UR20_1286 ze dne 3. 11. 2020 a UR20_1333 ze dne 9. 11. 2020)


Podrobnosti:
Příjem žádostí o úpravu nájemného budou přijímány do 25. 11. 2020.
Související dokumenty:
 Záměr na úpravu nájemních vztahů.pdf

 UR20_1286 ze dne 03.11.2020.pdf

 UR20_1286_priloha_1.pdf

 Pravidla záměru.pdf

 Formulář změna smlouvy splátkový kalendář 6_50_revize 9_11_20.pdf

 Opatření na podporu nájemníků - listopad 2020_dopis.pdf

 UR20_1201 ze dne 13.10.2020.pdf

 UR20_1201_priloha.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz