Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného

Lokalita: Na Poříčí 35, č. p. 1062 a Újezd 46, č. p. 454
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 86,9 m2
Pořadové číslo: poř. č. 114/12/2020/Z
Datum zveřejnění: 08.12.2020 - 23.12.2020

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného

nebytová jednotka číslo 1062/103 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 1062, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 35, Praha 1, výměra cca 59,8 m2, nájemce: DIANA COMPANY, spol. s r.o., IČ: 60469463, účel nájmu: prodejna produktů zdravé výživy a dalších produktů firmy, a to 50 % na období 1 roku, stávající nájemné 966.996 Kč/rok, nájemní smlouva na dobu neurčitou, s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců
a
nebytová jednotka číslo 454/102 v 1. nadzemním podlaží domu
č. p. 454, k. ú. Malá Strana, Újezd 46, Praha 1, výměra cca 27,1 m2, nájemce: DIANA COMPANY, spol. s r.o., IČ: 60469463, účel nájmu: prodejna oříšků, sušeného ovoce, produktů v polevách a sortimentu racionální výživy, a to 50 % na období 1 roku, stávající nájemné 285.144 Kč/rok,
nájemní smlouva na dobu neurčitou, s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)
(usnesení číslo UR20_1402 ze dne 01.12.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 28.12.2020 do 15:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Na Poříčí 1062_35_NJ 103, Újezd 454_46_NJ 102.pdf

 Na Poříčí 35, Újezd 46.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz