Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy

Lokalita: Elišky Krásnohorské 12, č. p. 1021, k. ú. Staré Město
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 83,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 113/12/2020/Z
Datum zveřejnění: 08.12.2020 - 23.12.2020

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na prodloužení nájemní smlouvy

nebytová jednotka číslo 1021/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 83,6 m2, pro: Marianna Malcová, účel nájmu: oční optika, prodejna obrouček, potřeb souvisejících s oční optikou a služby spojené s oční optikou, nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2025

nebytová jednotka je v současné době obsazená (stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2020), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je případně pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem,
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1398 ze dne 01.12.2020)

Poznámka: v příloze je chybně uvedený katastr, správně - k. ú. Staré Město


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 28.12.2020 do 15:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Elišky Krásnohorské 1021_12_NJ 101.pdf

 Elišky Krásnohorské 12.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz