Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Biskupská 6, č. p. 1140
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 40,40m2
Pořadové číslo: poř. č. 112/12/2020/Z
Datum zveřejnění: 07.12.2020 - 05.01.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 1140/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 40,40 m2, kolaudovaný stav není dochován, poslední využití: kancelář

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1371 ze dne 24.11.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 07.01.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Biskupská 6_NJ 101_1.NP.pdf

 Biskupská 1140_6_NJ 101_technický popis.pdf

 Biskupská 1140_6_NJ 101_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz