Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy

Lokalita: Újezd 35, č. p. 401
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 36+24,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 109/12/2020/Z
Datum zveřejnění: 07.12.2020 - 05.01.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na postoupení nájemní smlouvy

nebytová jednotka číslo 401/101 o celkové výměře 33,5 m2 v 1. nadzemním podlaží domu a nebytová jednotka číslo 401/102 o celková výměra 24,4 m2 v 1. nadzemním podlaží domu, současný nájemce (postupitel): Lukáš Rýdl, pro: Caram Prague s.r.o., IČ: 02658623 (postupník), účel nájmu: provozování zlatnického ateliéru, návrhy šperků až po realizaci, prodej a opravy zlatých a stříbrných šperků,

nebytové jednotky jsou v současné době obsazená (stávající nájemní smlouvy na dobu neurčitou), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je případně pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem,
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1368 ze dne 24.11.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 07.01.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Újezd 35.pdf

 Ujezd 401_35_NJ 101,102_Prohlášení vlastníka.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz