Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy

Lokalita: Ostrovní 16, č. p. 146
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 19,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 108/11-12/2020/Z
Datum zveřejnění: 23.11.2019 - 22.12.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 146/301 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 19,5 m2, současný nájemce (postupitel): Ing. Václav Foglar, pro: Dr. Michael Oeljeklaus (postupník), účel nájmu: garáž, nájemní smlouva na dobu neurčitou

nebytová jednotka je v současné době obsazená (stávající nájemní smlouva na dobu neurčitou), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1326 ze dne 09.11.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 28.12.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Ostrovní 16.pdf

 Ostrovní 146_16 - NP 301 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz