Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru ev. č. 103.4

Lokalita: Lodecká 1, č. p. 2112
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 15,14m2
Pořadové číslo: poř. č. 107/11-12/2020/Z
Datum zveřejnění: 23.11.2019 - 22.12.2020

Popis:
nebytový prostor ev. č. 103.4 ve 2. podzemním podlaží domu, výměra cca 15,14 m2, kolaudační souhlas: garáž, minimální nájemné ve výši 36.000 Kč/rok vč. DPH, nájemní smlouva na dobu neurčitou

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1285 ze dne 03.11.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 28.12.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Lodecká 1_ev.č.103.4.pdf

 Lodecká 2112_1_ev.č. 103.4_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz