Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Loretánská 3, č. p. 174
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 34,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 115/12/2020/Z
Datum zveřejnění: 08.12.2020 - 23.12.2020

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 174/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 34,7 m2, stávající účel nájmu: cukrárna a občerstvení

nebytová jednotka je v současné době obsazená, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je případně pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1407 ze dne 01.12.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 28.12.2020 do 15:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Loretánská 174_3_NJ 102.pdf

 Loretánská 3_NJ 102 v 1.NP.pdf

 Prohlášení vlastníka.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz