Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení)

Lokalita: Národní 20, č. p. 116
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 1186,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 124/12/2020/Z
Datum zveřejnění: 23.12.2020 - 21.01.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na změnu doby nájmu (prodloužení)

nebytová jednotka číslo 116/101 o celkové výměře 1186,5 m2,
nájemce: NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o., IČ: 40767329,
účel nájmu: hudební klub „Rock Café“, včetně dalších doplňkových činností, jako provozování klubovního baru a klubovních divadelních představení, nájemní smlouva na dobu určitou do 01.10.2028 + 5 let opce s možností jednání o navýšení nájemného

nebytová jednotka je v současné době obsazená (stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 01.10.2023), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je případně pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem,
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1483 ze dne 14.12.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 22.01.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Národní 20.pdf

 usnesení.pdf

 Národní 20_NJ 101_PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz