Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na převod (postoupení) nájemní smlouvy

Lokalita: Jilská 10, č. p. 447
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 52,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 123/12/2020/Z
Datum zveřejnění: 23.12.2020 - 21.01.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na převod (postoupení) nájemní smlouvy

nebytová jednotka číslo 447/103 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 52,6 m2, stávající nájemce: MUDr. Petr Průša, účel nájmu: garáž

nebytová jednotka je v současné době obsazená (stávající nájemní smlouva na dobu neurčitou), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1481 ze dne 14.12.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 22.01.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Jilská 10.pdf

 usnesení.pdf

 Jilská 10_NJ 103_PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz