Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem garážového stání ev. č. 916.4

Lokalita: Klimentská 21 (Lannova 8), č. p. 2061
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 7,0m2
Pořadové číslo: poř. č. 121/12/2020/Z
Datum zveřejnění: 23.12.2020 - 21.01.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem garážového stání

část nebytové jednotky číslo 2061/916 (ev. č. 916.4) v 1. podzemním podlaží, výměra cca 7,0 m2, účel nájmu: garážové stání, minimální nájemné ve výši 12.000 Kč/rok vč. DPH, nájemní smlouva na dobu neurčitou

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1478 ze dne 14.12.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 22.01.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Klimentská 21_garáž.stání 916.4.pdf

 usnesení.pdf

 Klimentská 2061_21_plánek 916.4.pdf

 Popis NP č.916,4 (část 916 )Klimentská 2061_21.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz