Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasnou úpravu (snížení) nájemného

Lokalita: Malostranské náměstí 24, č. p. 38, Mostecká 26, č. p. 40
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 192,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 118/12/2020/Z
Datum zveřejnění: 10.12.2020 - 08.01.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasnou úpravu (snížení) nájemného za nebytovou jednotku číslo 38/102 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 38, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 24, Praha 1, výměra cca 94,30 m2 a nebytovou jednotku číslo 40/101 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 40, k. ú. Malá Strana, Mostecká 26, Praha 1, výměra cca 98,40 m2, nájemce: AMADEA s.r.o., IČ: 25968190, a to o 50 % po dobu 6 měsíců s účinností od 01.11.2020, stávající nájemné 6.679.687 Kč/rok, nájemní smlouva na dobu neurčitou, s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 11.01.2021 do 15:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Malostr.nám. 38_24_NJ 102, Mostecká 40_26_NJ 101.pdf

 Malostranské náměstí 24, Mostecká 26.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz