Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy)

Lokalita: Řeznická 656/14
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 229,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 117/12/2020/Z
Datum zveřejnění: 08.12.2020 - 23.12.2020

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy)

nebytová jednotka číslo 656/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 229,1 m2, nájemce: Divadlo v Řeznické, o.p.s., IČ: 28190602, účel nájmu: zázemí divadla, nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2024

nebytová jednotka je v současné době obsazená (stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2020), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je případně pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem,
registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1396 ze dne 01.12.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 28.12.2020 do 15:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Řeznická 656_14_NJ 102.pdf

 Řeznická 14.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz