Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Ostrovní 16, č. p. 146
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 19,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 3/1-2/2021/Z
Datum zveřejnění: 25.01.2021 - 23.02.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 146/301 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 19,5 m2, pro: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 146, Praha 1 V Jirchářích 5 a Ostrovní 16, IČ: 28929373, účel využití: garážování techniky a věcí souvisejících se správou domu, minimální nájemné ve výši 40.800 Kč/rok, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR21_0020 ze dne 12. 1. 2021)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 25.02.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Ostrovní 16.pdf

 Ostrovní 146_16 - NP 301 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz