Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (postoupení smlouvy)

Lokalita: Palackého 5, č. p. 720
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 43,43m2
Pořadové číslo: poř. č. 01/01/2021/PolPal
Datum zveřejnění: 11.01.2021 - 26.01.2021

Popis:
postoupení nájemní smlouvy v souladu s UR20_1475 ze dne 14.12.2020 (poskytování zdravotních služeb v oboru praktického lékařství)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 01.02.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 záměr Palackého 720_5.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz