Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Masná 10, č. p. 621
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 127,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 1/1-2/2021/Z
Datum zveřejnění: 12.01.2021 - 10.02.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 621/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 127,2 m2, nájemce: MAISON DE QUALITÉ s.r.o., IČ: 25110195, stávající účel nájmu: maloobchodní prodej halenek a šálů firem ANNE FONTAINE a PETRUSSE z Francie, kolaudovaný stav: nepotravinářská prodejna, minimální nájemné ve výši 30.000 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou do 25.01.2026

nebytová jednotka je v současné době obsazená (stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 25.01.2021), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_1498 ze dne 22. 12. 2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 12.02.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Masná 10.pdf

 Masná 621_10_NJ 101_plánek z prohlášení vlastníka.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz