Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr výpůjčky pozemku č. parc. 293/2, Hradčany

Lokalita: P1, Hradčany
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 44/2020, ÚMČ P1 583610/2020
Datum zveřejnění: 

Popis:
Městská část Praha 1
se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 – Nové Město
oznamuje
v souladu s § 36 zákona č. 131/2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze a v návaznosti na rozhodnutí Rady MČ Praha 1 č. UR20_1290 ze dne 3. 11. 2020
svůj
Z Á M Ě R
výpůjčky pozemku č. parc. 293/2 v k. ú. Hradčany, obec Praha o výměře 153 m2 pro vlastníka sousední nemovitosti - Strahovská 123/16, 118 00 Praha 1 – Hradčany zejména za těchto podmínek:
- na dobu max. 1 roku
- s účelem výpůjčky pro nekomerční užívání, tj. bydlení vypůjčitele a jeho rodiny, a současně z důvodu, že doprovodné stavební součásti domu čp. 123, Strahovská 16, a jeho zázemí, vše ve vlastnictví vypůjčitele, se nacházejí na parc. č. 293/2, k. ú. Hradčany
- vypůjčitel se zaváže podpisem smlouvy účel výpůjčky nezměnit po celou dobu trvání bez předchozího písemného souhlasu půjčitele


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 UR20_1290.pdf

 44.2020.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz