Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

záměr prodeje pozemku č. parc. 293/2, Hradčany

Lokalita: P1, Hradčany
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 45/2020/OSN/DU, ÚMČ P1 583616/2020
Datum zveřejnění: 

Popis:
Městská část Praha 1
se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 – Nové Město
oznamuje
v souladu s § 36 zákona č. 131/2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze a v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ20_0191
ze dne 10. 11. 2020
svůj
Z Á M Ě R
prodat vlastníkovi sousední nemovitosti - Strahovská 123/16, 118 00 Praha 1 – Hradčany, pozemek parc. č. 293/2 k. ú. Hradčany, obec hl. města Prahy za kupní cenu ve výši min. 1.701.000 Kč, která byla znaleckým posudkem č. 44/3514/20 ze dne 31. 3. 2020 určena jako cena obvyklá


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 45.2020.pdf

 UZ20_0191.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz