Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Krocínova 5, č. p. 316
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 268,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 4/1-2/2021/Z
Datum zveřejnění: 25.01.2021 - 23.02.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 316/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra 268,5 m2, stávající účel nájmu: restaurace, kolaudovaný stav: vinárna s kuchyní, nájemní smlouva na dobu určitou do 16.02.2026 s možností opce na 5 let, minimální nájemné ve výši 399.888 Kč/rok a za podmínky složení kauce ve výši 99.972 Kč, nebytová jednotka je v současné době obsazená (stávající nájemní smlouva na dobu určitou do 16.02.2021), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0026 ze dne 12. 1. 2021)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8103162101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 25.02.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Krocínova 5.pdf

 Krocínova 316_5_NJ 101_PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz