Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - garážového stání

Lokalita: Samcova 3, č. p. 2125
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 13,75m2
Pořadové číslo: poř. č. 6/1-2/2021/Z
Datum zveřejnění: 28.01.2021 - 26.02.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru – garážového stání

nebytový prostor – garážové stání ev. číslo 908 (908.1) ve 3. podzemním podlaží domu o výměře cca 13,75 m2, účel nájmu: garážové stání, minimální nájemné ve výši 24.000 Kč/rok vč. DPH, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR21_0058 ze dne 19. 1. 2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 01.03.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Samcova 3_garáž.stání ev.č. 908_908.1 ve 3.NP.pdf

 usnesení.pdf

 plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz