Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy)

Lokalita: Veleslavínova 4, č. p. 96, Křížovnická 8, č. p. 97
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 202,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 5/1-2/2021/Z
Datum zveřejnění: 28.01.2021 - 26.02.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na změnu doby nájmu (prodloužení nájemní smlouvy)

nebytová jednotka číslo 96/103 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 68,6 m2, nájemce: BELLE ÉPOGUE, s.r.o., IČ: 25641620, účel nájmu: restaurace bez provozu hracích přístrojů (automatů), minimální nájemné ve výši 388.080 Kč/rok, a to na dobu určitou do 31.03.2026

nebytová jednotka číslo 97/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 133,6 m2, nájemce: BELLE ÉPOGUE, s.r.o., IČ: 25641620, účel nájmu: restaurace bez provozu hracích přístrojů (automatů), minimální nájemné ve výši 1.154.772 Kč/rok, a to na dobu určitou do 31.03.2026

nebytové jednotky jsou v současné době obsazené (stávající nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.03.2021), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)
(usnesení číslo UR21_0057 ze dne 19. 1. 2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 01.03.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Veleslavínova 4, Křížovnická 8.pdf

 usnesení.pdf

 Popis NP č.103 Veleslavínova 96_4.pdf

 plánek NP 103 Veleslavínova 96_4.pdf

 Popis NP č.102 Křižovnická 97_8.pdf

 plánek.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz