Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostorů

Lokalita: Václavské náměstí 23, č. p. 828
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 53m2
Pořadové číslo: poř. č. 7/2/2021/Z
Datum zveřejnění: 05.02.2021 - 19.02.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem prostorů:

nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 53 m2, pro Zakládání Group a.s., IČ 61858013, účel nájmu: zařízení staveniště a kancelář, doba nájmu určitá od 01.02.2021 do 31.03.2021, nájemné ve výši 31.666 Kč,
a to za podmínky vypořádání předchozího užívání bez právního titulu

(usnesení číslo UR21_0083 ze dne 26. 1. 2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 22.02.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Václavské náměstí 23.pdf

 Václavské nám. 828_23 NP 104 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz