Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Pařížská 13, č. p. 66
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 122m2
Pořadové číslo: poř. č. 13/2/2021/Z
Datum zveřejnění: 12.02.2021 - 15.03.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru:

nebytová jednotka číslo 66/102 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra cca 122 m2, a to dle zásad uvedených příloze

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem (nájemní smlouva na dobu určitou do 9. 3. 2021), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0134 ze dne 8. 2. 2021)

Příloha: Zásady záměru pronájmu nebytové jednotky č. 66/102 v domě č. p. 66 k. ú. Josefov, Pařížská 13

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 17.03.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Pařížská 13.pdf

ZÁSADY UR21_0134_priloha.pdf

 Pařížská 66_13_NJ 102_plánek.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz