Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Lokalita: Myslíkova 17, č. p. 1960, Praha 1 (MČ Praha id. 4/10)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 78,0m2
Pořadové číslo: poř. č. 12/2/2021/Z
Datum zveřejnění: 15.02.2021 - 01.03.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021:

nebytový prostor v přízemí domu, výměra cca 78 m2,
stávající účel nájmu: minimarket a prodejna potravin a suvenýrů,nájemce: Van Tai Phan, IČ: 28236947, stávající nájemné ve výši 80.000 Kč/měsíc, a to na částku 25.000 Kč/měsíc

(usnesení číslo UR21_0113 ze dne 2. 2. 2021)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 02.03.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Myslíkova 17.pdf

 Myslíkova 17_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz