Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Rybná 25, č. p. 732
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 101,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 11/2/2021/Z
Datum zveřejnění: 15.02.2021 - 16.03.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru:

nebytová jednotka číslo 732/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra 101,2 m2, kolaudovaný stav: 1. nadzemní podlaží – prodejna potravin, 1. podzemní podlaží – skladiště, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.03.2026 s možností opce na 5 let, minimální nájemné ve výši 1.115.760 Kč/rok, a za podmínky složení kauce ve výši 278.940 Kč, nebytová jednotka je v současné době obsazená původním nájemcem (nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 3. 2021), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR21_0025 ze dne 12. 1. 2021)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8107322101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 17.03.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Rybná 25.pdf

 Rybná 732_25 - NP 101 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz