Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr výpůjčky pozemku č. parc. 788, jehož součástí je dům čp. 134, U Sovových mlýnů 1, kú Malá Strana, Praha 1

Lokalita: park Kampa, Malá Strana
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 03/2021
Datum zveřejnění: 3.2.2021 - 19.2.2021

Popis:
Z Á M Ě R
přenechat do výpůjčky pozemek č. parc. 788, jehož součástí je dům čp. 134, U Sovových mlýnů 1, kú Malá Strana, Praha 1 pro zapsaný spolek s názvem Junák - český skaut, Skautský institut, z. s., IČ: 70802327, se sídlem Staroměstské náměstí 4/1, Staré Město, Praha 1 zejména za dále uvedených podmínek:
• doba výpůjčky: do 31.03.2023
• účel výpůjčky: "spolkové, kulturní a komunitní centrum, sdílené dílny a provozování workshopů, místo pro přednášky, konference a porady (setkání, promítání, atp.) včetně odpovídajícího provozu občerstvení, a to nejen pro mládež a skautské oddíly, avšak i pro obyvatele Malé Strany a Kampy, ale i celé Městské části Praha 1, jejich spolky, pro seniory a setkávání občanů v dané lokalitě, provoz otevřeného prostoru pro komunitní a společenský život, kurzy, ateliéry a dílny dle projektu "SI na Kampě"

Tento adresný záměr nevylučuje právo třetích osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.


Podrobnosti:
projekt Skautského institutu je volně dostupný na https://www.skautskyinstitut.cz/si-na-kampe
kde je možné i s nimi navázat kontakt
Související dokumenty:
 03.2021.pdf

 UR21_0093.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz