Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na výpůjčku nebytového prostoru

Lokalita: Malostranské náměstí 22, č. p. 36
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 46,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 9/2/2021/Z
Datum zveřejnění: 05.02.2021 - 19.02.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na výpůjčku nebytového prostoru:

nebytová jednotka číslo 36/103 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 46,7 m2, pro: Spolek Malá fronta, IČ: 09214593, účel nájmu: zázemí farmářských trhů, za podmínky úhrady veškerých nákladů městské části Praha 1 spjatých s vlastnictvím této nebytové jednotky MČ Praha 1, a na dobu do 31.08.2021

(usnesení číslo UR21_0094 ze dne 26. 1. 2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 22.02.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Malostranské náměstí 22.pdf

 Malostranské náměstí 36_22_NJ 103_PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz