Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostorů

Lokalita: Jindřišská 8, č. p. 1759
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 116,58m2
Pořadové číslo: poř. č. 8/2/2021/Z
Datum zveřejnění: 05.02.2021 - 19.02.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem prostorů:

byt ve 2. nadzemním podlaží domu o výměře 116,58 m2, pro Zakládání Group a.s., IČ 61858013, účel nájmu: administrativní účel (vytvoření zázemí stavbyvedoucího stavby hotelu v sousedství domu, v němž se byt nachází), doba nájmu určitá od 01.02.2021 do 31.03.2021, nájemné ve výši 38.471,50 Kč, a to za podmínky vypořádání předchozího užívání bez právního titulu

(usnesení číslo UR21_0083 ze dne 26. 1. 2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 22.02.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Jindřišská 8.pdf

 Jindřišská 1759_8 byt č.3 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz