Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

záměr snížit nájemné ze smlouvy č. CES: 2020/0003

Lokalita: 
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 9/2021
Datum zveřejnění: do 8. 3. 2021

Popis:
Z Á M Ě R


s ohledem na ekonomické dopady v souvislosti s celosvětovou pandemií onemocněním COVID-19 v r. 2020 -2021 v rámci podpory nájemců Městské části Praha 1 snížit pro spol. VIP GASTRO s.r.o., IČ: 02073773, se sídlem Rašínovo nábřeží 44/2, 128 00, Praha 2, dodatkem ke smlouvě č. CES: 2020/0003 ve znění dodatku nájemné o 1x 230.000 Kč (nepožadovat jedno měsíční nájemné v r. 2021), a to za podmínky vyrovnání všech splatných závazků vůči MČ Praha 1


Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz