Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

záměr snížit nájemné ze smlouvy č. CES: 2014/1914

Lokalita: 
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 8/2021
Datum zveřejnění: do 8.3.2021

Popis:
Z Á M Ě R


s ohledem na ekonomické dopady v souvislosti s celosvětovou pandemií onemocněním COVID-19 v r. 2020 -2021 v rámci podpory nájemců Městské části Praha 1 snížit dodatkem ke smlouvě č. CES: 2014/1914 v případě spol. DORIAN dekor s.r.o. nájemné po dobu šesti měsíců o 50% z aktuálně hrazeného měsíčního nájemného


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 UR21_0157.pdf

 8.2021.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz